Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou.

3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci.

4. Výrobek byl poškozen působením živlů.

5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

 

Postup při reklamaci:

 

1. Informujte nás o reklamaci telefonicky či e-mailem.

2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu, zásilky na dobírku neboudou přebrány. Po domluvě je možné také osobní předání zboží.

3. Do zásilky, příp. při předání, uveďte důvod reklamace.

4. Špatně vybraný typ nosiče nebo autoboxu aj. není důvod k reklamaci.

 

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.